کاربر:من شنیده ام آقای فر ماندار تا به حال برای انتخاب معاون با افراد زیادی رایزنی کرده است که تا حد توان بی حاشیه باشداما اما اماگروه فشار بیدگل از تیپ شورای برنامه ریزی بیدگل می خواهد معاون بیدگلی باشد و اما از دل خودشان باشد گروه فشار آران می خواهد فردی آرانی باشد که بعد از فرماندار بیدگلی فلفور بشود فر ماندار
گروه فشار بخش کویرات هم می خواهد معاون از خودشان باشد

نوشته شده توسط جوان کویر  | لينک ثابت |

نوشته شده توسط جوان کویر  | لينک ثابت |

نوشته شده توسط جوان کویر  | لينک ثابت |

من یک سربازم دوشنبه 29 دی1393

  من تیمسار نیستم.من سربازم.همون روز اول گفتم نگاهم بخشهای محرومه.آخه خودم کم طعم محرومیت نچشیدم. تو انتخابات دیدید خودم را به هیچ" بیت" و جناحی وصل نکردم.بعدش هم همین طور. رفتم تو دل روستاها و جاهای محروم . چند دفعه اسم روستای برزآباد به گوشت خورده چند دفعه رفته باشم خوبه؟

  همین سفیدشهر را نگاه کنید.با جرات می گم مثلا کارهای که تو همین منطقه تو این سه سال شد با سی سال گذشته برابری میکنه.ششصد میلیون تومان ارزش افزوده براشون گرفتم.برا کمربندی شون یک میلیارد تومان گرفتم سالن ورزشی و راه ارتباطی شون هم همین طور.کار ندارم وظیفم بود منتی ندارم چون سربازم.

نوشته شده توسط جوان کویر  | لينک ثابت |

مشفق کاشانی در گذشت دوشنبه 29 دی1393
خبر آنلاین استاد مشفق کاشانی شامگاه یکشنبه 28 دی در خانه شاعران ایران جان به جان آفرین تسلیم کرد.

نوشته شده توسط جوان کویر  | لينک ثابت |

نوشته شده توسط جوان کویر  | لينک ثابت |

منابع بانکی آران وبیدگل بشدت پایین است و مصارف بانکی بسیار بالا است.پولهای ثروتمندان آران وبیدگلی در بانکهای کاشان است و پرداخت وام به نیازمندان مشکل .ثروتمندان آران وبیدگل هر کدام هیئت و امامزده ای را حمایت می کنند - نه برای رضای خدا بلکه برای شهرت و پولشویی -منابع غیر رسمی رسوب پول ثروتمندان آران وبیدگل بر بانکهای کاشان 5000میلیارد ریال اعلام می کنند  اگر این حجم پول به بانکهای آران وبیدگل برگردد رباخواری و مشکلات مالی مردم بشدت کاهش می یابد. 

نوشته شده توسط جوان کویر  | لينک ثابت |

گفته می شوذ جبهه پایداری قصد حمایت از او را دارد ولی او باید بداند به چند دلیل به سرنوشت پدرش دچار خواهدشد 1)عدم حمایت بیت روحانی برجسته کاشان که باعث برکناری پدرش از ریاست شورا شد2)عملیات تخریبی برخی از اعضای شورای شهر کاشان علیه تیمسار منصوری .افراد یادشده شکست خورده های سیاسی از تیمسار هستند که او را مطرح می کنند .3)کم توجهی به نیروهای بومی و پرداختهای کلان به نیروهای غیر بومی 

نوشته شده توسط جوان کویر  | لينک ثابت |

مدیرمسول:انتصاب در خور تحسین جناب آقای عبدالمجید رفیعی به سمت مدیر روابط عمومی فرمانداری کاشان مایه مباهات جامعه رسانه ای کاشان و آران و بیدگل شد . این اقدام صدرائیه نشان داد که ایشان حوزه مشاوران خود را از نخبگان قرار داده است .ومعتقد به استفاده ازنیروهای بومی است. 

نوشته شده توسط جوان کویر  | لينک ثابت |

کاربر:به نظر می رسد اصالت دادن به آرانی یا بیدگلی یاکاشانی بودن قبل از اینکه بررسی شود که فرد دارای انسانیت وارزش های انسانی است دقیقا به مانند انتخاب راهنما یا راننده ای است که صرفا به خاطر همشهری بودن ویا آشناوخوش آمدن وفارغ از اینکه آن فرد قابلیت وتوانایی راهنمایی ویا دارای شرایط رانندگی(مانندداشتن گواهینامه -مجنون نبودن و...) است که البته چنین انتخابی غیرعاقلانه ومنجر به شکستی بعضا غیرقابل جبران خواهد انجامید.
البته مطالب فوق تعریضی به هیچ یک از افراد ذکرشده نیست چراکه تقریبا هیچ شناختی از آنان ندارم صرفا تلنگری است شاید بی حب وبغض شخصی ومحلی اطراف را بهتر ببینیم

نوشته شده توسط جوان کویر  | لينک ثابت |

کاربر:به خدا ما ارانی ها با مدیر بیدگلی کارامد و بدون تعصب مشکلی نداریم.برید بررسی کنید ما بیشترین همکاری را با شهردار زاهدی داشتیم.با امثال دکتر شریفی بیدگلی .مظفری.عنایتی ودهها نفر دیگر مثل برادر وروی چشم ما قرار دارند.مشکل اینه که مهره چینی برای مدیران در بیدگل بوسیله سران فتنه وتفرقه انجام میشه و مردم بیدگل در ان نقشی ندارند.برادر عزیز ما ارایپنیها با شما به چشم برادر نگاه میکنیم به وا...قسم.دشمنان واقعی ما در شهر مجاور ما هستند که باید هوشیار باشیم تا ما را سرگرم تفرقه میکنند ومانع پیشرفت میشند..مدیر کاشانی دلسوز ما نیست...

نوشته شده توسط جوان کویر  | لينک ثابت |

کاربر:دیروز هفتم دی در خبرگزاری جمهوری اسلامی خبری مبنی برمجروحیت 8نفر بر اثر حمله ی شغال هادر خراسان و انتقال آنان به بیمارستان منتشر شد .یکی نیست بگه تو آران و بیدگل چرا اینقدر آمار این حیوانات بالا رفته و به راحتی در هر ساعت از شبانه روز نه درحوالی شهر بلکه درمرکز شهررفت و آمد می کنند؟ بچه های مدرسه ای که اونها را ببینند و اگربه بچه حمله کرد(مخصوصا بچه های شیفت بعداز ظهری ) کدام مسئول پاسخگوست ؟اگه قراره علاج واقعه بعدازوقوع بشود پس این میز ها و آدمهای پشت اون چه کاره اند ؟کمی به فکر اسایش مردم باشند ومشکلات را درست رصد کنند .

نوشته شده توسط جوان کویر  | لينک ثابت |

خنده های مصنوعی  وعکس یادگاری  نتیجه بی اعتمادی آنان به یکدیگر است لویی جرگه باید پوست اندازی کند زیرا کارایی ندارد ومانع جدی برنامه های توسعه شهر است .درست مانند شورای برنامه ریزی بیدگل که مانع اقدامات قانونی شورای شهر و نماینده هستند سکوت نهادهای انقلابی جای تامل دارد

نوشته شده توسط جوان کویر  | لينک ثابت |

کاربر:این همه جنجال برای آن است که قرار است تا فردی کاشانی جایگزین یک فرد ارانی شود و بس.
اگر مدیر قبلی بیدگلی بود، ای جوان کویر باز هم این قدر سر و صدا بپا میکردی؟
شماو همه دوستانتان در شورا و افراد شورای هیآت مذهبی آران آنقدر در مسیر انتخاب یک فرد بیدگلی به عنوان فرماندار سنگ اندازی کردید تا این مهم به اندازه یک و سال و نیم به تأخیر افتاد ولی در پایان به خواسته خود نرسیدید.
حالا هم با نظرهای سازماندهی شده که دست شما و همان شورای شهر کاملا ارانی پشت پرده اوست سعی در سنگ اندازی در مسیر کاری فرماندار دارید.
حال فرض کنید که فرماندار فردی ارانی بود با ارسال این نظر مخالف که به اسم شهروند ابوزیدآبادی ارسال شده است که البته شکی در دست داشتن خودتان در آن نداریم یکی مثل برق و باد این رفتار فرماندار را طوری توجیه و حلاجی می کردید که کسی جرأت تاخت و تاز به آن را نداشت.
وگرنه برای امثال من و تقریبا بیش از نیمی از بیدگلی ها وجود یه فرد کاشانی بهتر از ارانی است.زیرا فرد کاشانی سعی در تخریب بیدگل و بیدگلی ندارد.

نوشته شده توسط جوان کویر  | لينک ثابت |

کاربر:عزیزان ابتدا اطلاعات داشته باشیدبعد حرف بزنید.برای حلیم آن دسته از تاغ زارهایی که دچار افت وموریانه شده وخشک بوده وطبق نظر کارشناسی باعث رشدموریانه می شوندوقالیت رشد مجدد ندارندبا این نظر کنده می شوند اما در بحث قاچاق تاغ درختان ترکنده می شوندچون ذغالشان ماندگاری بیشتری دارد.فی الحال خود قضاوت کنید.

نوشته شده توسط جوان کویر  | لينک ثابت |